Welkom

Wij zijn een klein team met gediplomeerde zorgverleners die in de regio Tilburg (Midden en West-Brabant) zorg verlenen aan huis.

De zorg die wij leveren is zowel gericht op herstel als op behoud van zelfstandigheid. De cliënt staat voorop bij ons. Dit houdt in dat u centraal staat.
Hierdoor bepaalt u wat voor een zorg u wilt!

Vanuit onze passie zijn we vanaf 1 december 2015 van start gegaan met onze dagbesteding. Kijk voor meer informatie op de dagbesteding pagina

Wij leveren Zorg In Natura (ZIN), PGB en particulieren zorg (uit eigen middelen)